Praksis

Bachelorutdanningen i spesialpedagogikk har to praksisperioder, fordelt på 2. og 3. studieår.

Masterutdanningen i spesialpedagogikk har to praksisperioder, fordelt på høst- og vårsemesteret 1. studieår.

Bachelor i spesialpedagogikk, 2. år

  • Vårsemesteret: uke 10-11. 2 ukers praksis i emnet SPED2200

Bachelor i spesialpedagogikk, 3. år

  • Høstsemesteret: uke 47-50. 4 ukers praksis i emnet SPED3001

Master i spesialpedagogikk, 1. år

 

Søknad om tilrettelegging i praksis

Du kan søke om tilrettelegging ved fordeling til praksisplasser på grunn av:

1) sykdom

2) aleneomsorg for barn under 12 år

3) på grunn av graviditet/amming i praksisperioden

4) eventuelt andre tungtveiende grunner

Vi gjør oppmerksom på at tilrettelegging kun kan innvilges dersom den ikke fører til en reduksjon i de faglige krav ved det enkelte studium. Kravet til minimums tilstedeværelse kan ikke fravikes.

Mer informasjon om tilrettelegging og søknad finner du her.

Søknadsfrist for tilrettelegging er:

  • 1. mai for høstsemesteret (for master første semester er søknadsfristen 1.9)
  • 1. november for vårsemesteret
Publisert 28. aug. 2017 10:54 - Sist endret 2. sep. 2022 14:01