English version of this page

Kontakt oss

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • Studietilbud
 • Karakterutskrift og bekreftelser
 • Generell informasjon om tilrettelegging av studiehverdag eller eksamen
 • Skoleeksamen

UV-studieinfo
Åpningstider: kl.11.00 - 15.00
Telefon: 22 84 44 45
E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no

Opptak og semesteravgift

 • Opptak til grunnstudier og studiekompetanse
 • Delstudier i utlandet
 • Internasjonale studenter
 • Semesteravgift og semesterregistrering

Knutepunktet
Åpningstider: 10.00 - 15.00
Telefon: 22 85 78 44
 

Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk

 • Oppbygging og gjennomføring
 • Emner
 • Eksamen
 • Praksis
 • Utveksling

Administrativt studieteam bachelor:

E-post: bachelor@isp.uio.no

Ekspedisjon
Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 11.30-12.00).
Telefon: 22 85 80 59

Årsenhet i spesialpedagogikk

 • Oppbygging og gjennomføring
 • Emner
 • Eksamen
 • Opptak

Administrativt studieteam bachelor:

E-post: bachelor@isp.uio.no

Ekspedisjon
Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 11.30-12.00).
Telefon: 22 85 80 59

Masterprogrammet i spesialpedagogikk

 • Oppbygging og gjennomføring
 • Emner
 • Praksis
 • Eksamen
 • Opptak og kvalifikasjon
 • Utveksling

Administrativt studieteam master:

E-post: master@isp.uio.no

Ekspedisjon
Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 11.30-12.00).
Telefon: 22 85 80 59

Internasjonale masterprogram

 • Master's in special needs education
 • Courses
 • Admission and requirements
 • Exam

Administrativt studieteam master:

E-post: master@isp.uio.no

Ekspedisjon
Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 11.30-12.00).
Telefon: 22 85 80 59

Studieveiledning

Institutt for spesialpedagogikk tilbyr studieveiledning på bachelor- og masterprogrammene. På en veiledningstime kan du spørre om følgende:

 • Oppbygging og gjennomføring
 • Tilrettelegging og studieprogresjon
 • Utveksling
 • Innpass av tidligere utdanning