English version of this page

Fakultetsledelsen

Fakultetets operative ledelse består av tre vitenskapelige og to administrative ledere.

Vitenskapelig ledelse

Dekanat ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for perioden 1. januar 2017 - 31.12.2020.

Dekan:
Professor Sten Runar Ludvigsen 

 

 

 

 

Prodekan for forskning og forskerutdanning:
Professor Helge Ivar Strømsø 

 

 

 

 

Portrett av Jon Magne VestølProdekan for studier og utdanning:
Professor Jon Magne Vestøl 

 

 

 

 

Administrativ ledelse

Fakultetsdirektør:
Bård Kjos

 

 

 

 

 

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetets ledermøter

Publisert 2. juli 2010 10:26 - Sist endra 3. aug. 2020 09:05