Valgordning ved UV - fakultetets styre og enhetenes styrer

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har valgordninger for å sikre valgt representasjon av student- og ansattegrupper i flere beslutningsfora.

Faste vitenskapelige ansatte

Faste vitenskapelige ansatte velger sine representanter til fakultetsstyret og instituttstyrene for 4 år. Neste valg er for perioden 2021-2024 og holdes høsten 2020.

Midlertidig vitenskapelige ansatte

Midlertidige vitenskapelige ansatte og studentene velger sine representanter til fakultetsstyret og instituttstyrene for ett år av gangen. Neste valg for perioden 2019 holdes høsten 2018.

Teknisk-administrative ansatte

Teknisk-administrative ansatte velger sine representanter til fakultetsstyret og instituttstyrene for 4 år. Neste valg er for perioden 2021-2024 og holdes høsten 2020.

Reglementer

Her ligger diverse valgreglementer for UiO og UV-fakultetet

Valgstyret

Valgstyret har overordnet ansvar for å sikre den praktiske gjennomføringen av valg ved UV.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er UVs overordnede beslutningsorgan, og velges for 4 år. Nåværende styre sitter for perioden 2017 - 2020. Høsten 2018 gjennomføres suppleringsvalg for medlemmer til styret for gruppene studenter og midlertidig vitenskapelige ansatte for 2019.

Instituttstyrene

Instituttstyrene er instituttenes overordnede beslutningsorgan, og velges for 4 år. Nåværende styre sitter for perioden 2017 - 2020. Høsten 2018 gjennomføres suppleringsvalg for medlemmer til styret for gruppene studenter og midlertidig vitenskapelige ansatte for 2019.

Valgt ledelse

Ved UV er dekan og prodekan valgte ledere. Neste valg er høsten 2020 for perioden 2021-2024. I tillegg er instituttleder ved IPED for tiden valgt leder.