QUINT

Arrangementer

Alle arrangementer (engelske sider)

Partnere

  • Akureyri University, Faculty of Education

  • Helsinki University, Department of Education

  • Karlstad University, Department of Educational Sciences

  • University College Lillebælt, Centre for Applied Research, Education and Social Sciences

  • University of Iceland, School of Education

  • University of Oslo, Department of Teacher Education and School Research
  • University of Southern Denmark, Institut for Kulturvidenskaber

  • Åbo Akademi, Faculty of Education and welfare studies

"Quality in Nordic Teaching" (QUINT) er et forskningssenter finansiert av NordForsk som et Nordisk senter av eksellens (prosjektnr. 87663)

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er vertskap for senteret.