Masteroppgave for studenter i utdanningsledelse ved Institutt for skoleforskning og lærerutdanning

Alle studenter som tas opp til masterprogrammer ved ILS får tildelt en veileder som vil veilede studenten i arbeidet med masteroppgaven. Det stilles krav til både veileder og student i et veiledningsforhold.

Prosjektbeskrivelse

Lektorstudenter - DIDMET4200

UTLED-studenter -

 

Hva kan jeg skrive om?

Veiledning

Veiledningsavtale

Veiledningsavtale (pdf) (odt) (bokmål)

 

Etikk

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo.

 

Hvordan skrive oppgaven

Formelle innholdskrav til oppgaven finner du på emnesiden til den masteroppgaven du er meldt opp til.

Akademisk skrivesenter

DUO-mal

Ekstra semester

Du kan søke om ekstra semester på masteroppgaven i Lektorprogrammet. Søknaden skal inneholde en fremdriftsplan for videre arbeid og være godkjent av veileder. Søknadsskjema leveres studieadministrasjonen i Lektorprogrammet ved ILS.

 

Trykking og innlevering

Trykking

Masteroppgaver i Lektorprogrammet

Masteroppgaver i Utdanningsledelse

Innlevering

Før du leverer den trykkede oppgaven, må du leverer masteroppgaven til DUO via StudentWeb. Her gjør du oppgaven din tilgjengelig i DUO vitenarkiv og søkbar på internett.

Begrense tilgang til masteroppgaver i DUO

Masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysnigner må klausuleres. Les mer om hvordan du begrenser tilgangen.

 

Eksamen

Fagdidaktiske mastere i lektorprogrammet:

Innleveringsfrist 1. juni vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret

 

Utdanningsledelse

Innleveringsfrist 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret