Kontaktinformasjon for studenter

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • Studietilbud
 • Opptak til studier ved UV
 • Studieveiledning
 • Oppbygging og gjennomføring av studieprogram
 • Tilrettelegging av eksamen

UV- studieinfo

Åpningstider: kl.11.00 - 15.00

Telefon: 22 84 44 45

E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) heltid

 • Søknad og opptak
 • Eksamen
 • Praksis

 

 

 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) deltid

 • Søknad og opptak
 • Eksamen
 • Praksis

 

 

 

Lektorprogrammet

Masterprogram i utdanningsledelse

 • Søknad og opptak
 • Eksamen
 • Veiledertildeling
 • Progresjon i studie/permisjon
 • Rektorskolen

Etter- og videreutdanning (EVU)

Teach First Norway

IT-tjenester

 • Brukernavn og passord UiO
 • Fronter

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og generell studiekompetanse
 • utveksling
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

Knutepunktet
Åpningstider: 10.00 - 15.00
Telefon: 22 85 78 44

Tilrettelegging av studier og eksamen

 • Tilrettelegging av eksamen
 • Tilrettelegging av Studiekvardagen

For tilrettelegging av studiekvardagen, kontakt instituttet.

Tilrettelegging til eksamen

For annan hjelp, sjå også Tilretteleggingstjenesten

Forskerutdanning