Monica Melby-Lervåg

Professor/ Forskningsleder Institutt for spesialpedgaogikk
Bilde av Monica Melby-Lervåg
English version of this page
Telefon 22858138
Rom 480 Helga Engs hus
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Blogg:

https://laeringsbloggen.com/

 

Faglige interesser

 • Mitt forskningsfokus er hovedsakelig rettet mot språk- og leseutvikling hos barn og barn med dysleksi, spesifikke språkvansker: I tillegg er jeg også spesielt interessert i språk og leseutvikling hos minoritetsspråklige/flerspråklige barn.
 • Jeg er spesielt interessert i pedagogisk psykologisk rådgivning, utredning og pedagogiske tiltak  og mye av min forskning gjenspeiler dette.
 • Jeg har også en spesiell interesse for kvantitativ metode, og meta-analyse og eksperiment er mitt hovedfokus innenfor dette.

Undervisning

Jeg har undervist/underviser på ulike nivåer på Institutt for spesialpedagogikk, for eksempel:

 • SPED4010/Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk: Kvantitative design og kusal metodologi
 • PED4100/Teori og praksis i pedagogisk psykologisk rådgivning: Lesing og leseforståelse
 • SPED3010/Leseutvikling og lesevansker: Koordinator
 • Phd kurs i Meta-analyse
 • Phd kurs i Forskningsmetode og design
 • Diverse knyttet til test og utredning.

Bakgrunn

 • Jeg har tidligere arbeidet som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT og spesialpedagogisk rådgiver ved Torshov kompetansesenter. Dette arbeidet omfattet utredning av barn med generelle lærevansker, spesifikke språkvansker, dysleksi og ADHD. I tillegg arbeidet jeg da også med rådgivning til foreldre og lærere angående tiltak i forhold til dette.
 • I 2008 fullførte jeg min Phd avhandling "Phonological representations, verbal short-term memory and reading skills". Denne studien involverer en serie treningseksperimenter som har til hensikt å undersøke årssaksammenhenger I forholdet mellom fonologisk bevissthet, verbalt korttidsminne og leseferdigheter. I tillegg omfattet studien flere meta-analyser hvor jeg undersøkte hvordan barn med dysleksi presterer på tester av fonologisk bevissthet og verbalt korttidsminne.
 • I 2009 startet jeg som Post doc (FRISAM finansiert) på et prosjekt som omhandler språk og leseferdigheter hos minoritetsspråklige.
 • Jeg arbeider nå med prosjekter knyttet til effekten av språkstimueringstiltak i barnehage, og diverse kunnskapsoversiketer (meta-analyser)
 • Mer om mine prosjekter og forskning kan du se i Cristin

Verv

Har tidligere vært:

Prodekan for forskning på det Utdanningsvitenskapelige fakultet.

Samarbeid

Jeg er medlem av forskergruppen Child, Language and Learning ved Institutt for Spesialpedagogikk
Jeg samarbeider også med Arne Lervåg, Pedagogisk forskningsinstitutt
 

Emneord: meta-analyse språkstimulering kunnskapsoppsummering arbeidshukommelse dysleksi språkvansker minoritetsspråklige Unable to resolve component 'person:publications'
Publisert 18. aug. 2010 10:25 - Sist endret 21. des. 2017 11:30