English version of this page

Embracing Heterogeneity in International Surveys: Optimal Test Design and Parameter Estimation (avsluttet)

Bilde: Colourbox

Om prosjektet

Selv om internasjonale utdanningsmålinger og undersøkelser er verdifulle hjelpemidler for å overvåke prestasjoner og progresjon, antar de fleste nåværende metodene at et enkelt spørsmålssett passer for alle de høyst forskjellige deltakerlandene. Det å gå vekk fra en slik antakelse vil ha store konsekvenser for hvordan man regner resultatene og rangerer landene. Forskjellige hjelpemidler har blitt til dels implementert, inkludert modellbaserte og designbaserte løsninger. Allikevel finnes det ingen enhetlig tilnærming, spesielt ikke i de internasjonale studiene.

Les mer om dette prosjektet på de engelske sidene.

Delprosjekt

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd.

 

Publisert 22. nov. 2017 14:40 - Sist endret 21. sep. 2022 15:04