English version of this page

Måling av kognitive evner i den norske populasjonen (PhD-prosjekt)

Bildet kan inneholde: Teknologi, Font, Elektronisk apparat, Hånd.

Hvilke egenskaper har måleinstrumentene som brukes i evnetester? Det forsøker dette prosjektet å finne ut. Bilde: Colourbox

Om prosjektet

Dette prosjektet søker å undersøke egenskapene til måleinstrumenter som brukes i evnetesting, med sikte på å etablere og bekrefte kunnskap om kvalitet og måleegenskaper. 

Bakgrunn

Prosjektet er lokalisert hos Centre for Educational Measurement (CEMO) på Universitetet i Oslo. Metoder som benyttes er hovedsakelig statistisk modellering.

Finansiering

Prosjektet består for øyeblikket av en doktorgradsstilling finansiert av Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Samarbeid

Samarbeidspartnere inkluderer Det norske forsvaret.

 

 

Publisert 8. mars 2019 13:47 - Sist endret 5. mai 2022 13:00