English version of this page

Representational Aspects for Designing Intelligent Cognitive Ability Tests (RADICAT) (ph.d.-prosjekt)

Bildet kan inneholde: Teknologi, Font, Elektronisk apparat, Hånd.

Hvilke egenskaper har måleinstrumentene som brukes i evnetester? Det forsøker dette prosjektet å finne ut. Bilde: Colourbox

Om prosjektet

Dette prosjektet søker å undersøke egenskapene til måleinstrumenter som brukes i evnetesting, med sikte på å blant annet etablere kunnskap om hvordan oppgavene representerer latente konstrukter. Dette er et viktig valideringstrinn i genereringen av sterk kognitiv teori for disse testene, som kan brukes til å generere nye oppgaver - enten ved å supplementere tradisjonell oppgaveskriving basert på kunsthåndverk eller for å gi et rammeverk for prosedyrer som f.eks. automatisk oppgavegenerering. Det kan også brukes til å fremme moderne testadministrasjonsmetoder som komputerisert adaptiv testing (CAT).

Bakgrunn

Prosjektet er lokalisert hos Centre for Educational Measurement (CEMO) på Universitetet i Oslo, med en tidsramme på fire år. Hovedmetoden som benyttes er gjennom analyse av testdeler og avansert statistisk modellering.

Finansiering

Prosjektet består for øyeblikket av en doktorgradsstilling finansiert av Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Samarbeid

Samarbeidspartnere inkluderer foreløpig Det norske forsvaret.

 

 

Publisert 8. mars 2019 13:47 - Sist endret 8. mai 2020 12:16