English version of this page

Tekstforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster (TextDIM)

TextDIM jobber med "literacy"- begrepet, og særlig da forhold som går på "tekstforståelse".

Det er mange aspekter av tekstforståelse. TextDIM utforsker disse. Copyright: Colourbox

Om gruppen

Full informasjon om TextDIM ligger på vår engelske presentasjonsside.

Samarbeid

Forskergruppa samarbeider med internasjonale forskere:

Publisert 22. sep. 2010 23:20 - Sist endret 9. sep. 2022 12:29