Rapporter

På denne siden kan du finne pekere til noen rapporter i CIVIC in education Study. Report no 1: Civic Education Norwegian Schools

Demokratisk beredskap og engasjement hos 9. klassinger i Norge og 27 andre land

Civic education study Norge 2001

Demokratisk beredskap og engasjement hos elever i videregående skole i Norge og 13 andre land

Civic Education Study Norge 2002

Publisert 9. nov. 2010 08:32 - Sist endret 24. nov. 2010 14:17