English version of this page

Democracy and Politics in Upper Secondary Social Studies: Students’ Perceptions of Democracy, Politics, and Citizenship Preparation (Ph.d-prosjekt) (avsluttet)

Denne doktorgradsstudien undersøker hvordan elever forstår de sentrale begrepene demokrati og politikk, samt hvordan de oppfatter samfunnsfaget som samfunnsforberedende.

Bilde av mennesker som demonsterer og politifolk som observerer

Hvordan forstår elever de sentrale begrepene demokrati og politikk? (Foto: Unsplash.com)

Om prosjektet

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan 16 – 17 år gamle elever i samfunnsfag i videregående skole forstår og forholder seg til begrepene demokrati og politikk. I tillegg søker studien å undersøke elevenes opplevelser av det obligatoriske samfunnsfaget i vg1 og hvilke faktorer som er relatert til deres oppfatning av faget som samfunnsforberedende. Teoretisk er studien innrammet av demokratiteori og politisk teori, samt citizenship education-litteratur.

Bakgrunn

Studien er basert på et «multiple methods» flerfasedesign (Creswell, 2002), og benytter gruppeintervjuer, individuelle intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse i datainnsamlingen.

Finansiering

Prosjektet er et fireårig doktorgradsprosjekt (2014 - 2019) som finansieres av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Publisert 14. feb. 2018 13:57 - Sist endret 4. mai 2020 13:12