Lektorer med kompetanse innen flerspråklighet er attraktive på arbeidsmarkedet

 ─ Jeg er selv et levende symbol på flerspråklighet i jobbhverdagen, fortalte en av deltagerne på seminar om temaet.

Lektorer samlet rundt et bord med presentasjon på skjerm. Foto.

AMBASSADØRER FOR FLERSPRÅKLIGHET I SKOLEN: Mi Lenga-programmet synliggjør at lektorer med kompetanse innen flerspråklighet er attraktive på arbeidsmarkedet (foto: Magnus Heie).

Etter å ha vært i arbeidslivet i over et år, er de første Mi Lenga-studentene tilbake på campus og deler erfaringer med hverandre og med nye studenter.

Mi Lenga-programmet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) rekrutterer ambisiøse lektorstudenter som vil jobbe med utviklingsarbeid innen flerspråklighet i opplæring.

Stort behov for lærere med kompetanse på flerspråklighet


─ Jeg er selv et levende symbol på flerspråklighet i jobbhverdagen, og med det synliggjør jeg språk blant elevene i undervisningen og ikke minst blant kolleger, fortalte Fatima Reda tilhørerne.


Reda jobber ved Kirkeparken videregående skole i Moss. Hun fremhevet viktigheten av å selv vise fordelene ved å være flerspråklig.


─ For det første så er det det fysiske, jeg er en norsklærer som bruker hijab og har en innvandrerbakgrunn. Og for det andre så er jeg selv flerspråklig, i likhet med mange elever i skolen i dag, poengterte Reda.


─ I undervisningen er det derfor viktig å synliggjøre min flerspråklige bakgrunn slik at mine flerspråklige elever kan føle seg tryggere på språket. Samtidig som jeg eksplisitt ber elevene mine bruke kunnskapen de har fra alle språk de kan i arbeid med ulike fag, sa hun.


– Dette gjør jeg gjennom samtaler med elever i klasserommet, og ikke minst i mine egne presentasjoner i timene ved å kombinere flere språk og kilder på flere språk. Spesielt i historiefaget, poengterte Reda.

─ I undervisningen er det viktig å synliggjøre min flerspråklige bakgrunn slik at mine flerspråklige elever kan føle seg tryggere på språket

Seminar. Foto.
Behovet for å dele undervisningsopplegg og læringsressurser for flerspråklige elever og lærere var gjennomgående på seminaret (foto: Magnus Heie)

Digitale ressurser for flerspråklighet i klasserommet

Behovet for å dele undervisningsopplegg og læringsressurser for flerspråklige elever og lærere var gjennomgående blant deltagerne på seminaret.

Victoria Roland fortalte om sin jobb med å utvikle den heldigitale læringsressursen Hugin og Munin, et prosjekt støttet av Utdanningsdirektoratet.

─ Teamet bak Hugin og Munin består av lærere med både praksisnær og forskningsbasert erfaring, som betyr at vi kan produsere innhold som er tilpasset målgruppen, forteller Roland.

─ Vi må la elevene få muligheten til å bruke sine flerspråklige og flerkulturelle bakgrunner som en ressurs i undervisningen, fremhever Roland videre.


Hun forteller at hun i jobben bruker flere av ferdighetene fra Mi Lenga-programmet og lektorutdannelsen:

─ Både det å lese forskning og fagrelatert stoff med et kritisk, pedagogisk og praktisk blikk og erfaringen med å jobbe mye i grupper  er nyttig i jobben min, fortalte hun.

Tilbyr et faglig fellesskap

I tillegg har det vært svært betydningsfullt å få være en del av prosjektet gjennom masteroppgaven, fordi vi fortsatt møtes og lærer av hverandre, forteller Celine Simers Iversen.

Hun er lektor og jobber med leseprøver på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

─ Å arbeide med flerspråklighet er svært meningsfullt, og de faglig interessante og sosiale Mi Lenga-seminarene, gjør det enda mer meningsfullt å jobbe innom nettopp dette fagfeltet, påpeker hun.

Cecilia You er nettopp begynt med masteroppgaven sin på Mi Lenga-programmet,

─ Det var interessant og nyttig å høre om erfaringer fra arbeidslivet, og inspirerende å høre om erfaringer med konkrete undervisningsopplegg der flerspråkligheten i klasserommet blir tatt hensyn til, fortalte hun.

─ Vi må la elevene få muligheten til å bruke sine flerspråklige og flerkulturelle bakgrunner som en ressurs

Vil øke bevisstheten rundt flerspråklighet

─ Elevene jeg arbeider med er hovedsakelig flerspråklige. Likevel er de ikke klar over at de sitter med en enorm ressurs: at de kan flere språk.

Det sa Bleona Jahiri. Hun er lektor ved Groruddalen skole.


─ Jeg vil hjelpe elevene med å bli mer bevisst på sitt flerspråklige repertoar. Jeg gjør det for eksempel gjennom å arbeide med begreper på flere språk i norsk, samfunnsfag og engelsk, sa hun.


Hun vil utdanne seg videre for å få jobbe mer med flerspråklighet:


─ Som lærerspesialist vil jeg kunne hjelpe til med å utvikle skolen gjennom bruk av min pedagogiske og fagspesifikke kompetanse.

– Jeg kan blant annet hjelpe kollegaer med å utvikle opplegg til flerspråklige elever, avsluttet hun.

Utforsk mer om flerspråklighet i utdanning

Vil du bli den gode læreren?

Emneord: Mi Lenga, Flerspråklighet, Lektorprogrammet Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 8. des. 2021 13:26 - Sist endret 20. des. 2021 11:00