Deltakere i Teachers’ Effect on Student Outcome (TESO)

Navn Telefon E-post Emneord
Trude Nilsen Forsker +47 22854817 trude.nilsen@ils.uio.no LEA, EKVA, TIMSS, Kvantitative utdanningsanalyser, Læring og utdanning, Læringsutbytte, skolemiljø, Undervisningskvalitet
Hege Kaarstein Forsker +47 22856602 hege.kaarstein@ils.uio.no Læring og utdanning, Undervisningskunnskap i matematikk, EKVA, TEDS-M, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, LEA
Ronny Scherer Professor +47 22844402 ronny.scherer@cemo.uio.no
Nils Fredrik Buchholtz
Kirsti Klette Professor +47 22855285 +47 93446608 (mob) kirsti.klette@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk, Klasseromsforskning, Videoanalyse, Læringsutbytte
Marte Blikstad-Balas Professor 90824582 908 24 582 marte.blikstad-balas@ils.uio.no Læring og utdanning, Kunnskap i skolen, Klasseromsforskning, Leseforståelse, Tekstbasert læring, Fagdidaktikk, Norskfaget
Majken Korsager Førsteamanuensis +47 22857264 majken.korsager@naturfagsenteret.no Naturfagdidaktikk, Kompetanseutvikling for naturfaglærere, Utdanning for bærekraftig utvikling
Ole Kristian Bergem o.k.bergem@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, Klasseromsforskning, EKVA
Jan-Eric Gustafsson
Leslie Rutkowski Professor II leslie.rutkowski@cemo.uio.no
David Rutkowski Professor II david.rutkowski@cemo.uio.no
Sigrid Blömeke Senterleder +47 46418755 (mob) sigrid.blomeke@cemo.uio.no Lærerkompetanse, internasjonale studier, evnetester, prestasjonsmåling
Nani Teig Førsteamanuensis nani.teig@ils.uio.no EKVA, PISA, TIMSS, Naturfagdidaktikk, Læring og utdanning, utforskende arbeidsmåter, loggfiler analyse, likeverd
Bas Senden Stipendiat bas.senden@ils.uio.no