Tidligere undersøkelser

Her ligger informasjon om tidligere TIMSS-undersøkelser som Norge har deltatt i, med oppsummering av sentrale funn. På sidene finner du også lenker til rapporter, frigitte oppgaver og spørreskjemaer.

TIMSS 2015

TIMSS 2011

TIMSS 2007

TIMSS 2003

TIMSS 1995

Publisert 3. feb. 2015 10:13 - Sist endret 12. okt. 2020 13:15