Lektorprogrammets programråd

Programrådets sammensetning

Programrådet for Lektorprogrammet har følgende sammensetning: En representant fra følgende fakulteter: UV (ILS), TF, HF, MN, SV, to eksterne skolerepresentanter, to studentrepresentanter og en teknisk-administrativ representant fra lektorprogrammets administrajon ved ILS. Programrådet ledes av programledelsen for Lektorprogrammet. 

  Navn Vara
Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Førsteamanuensis Jonas Bakken, ILS

Oppdateres med ny representant

Det teologiske fakultet Førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen, TF Førsteamanuensis Birgitte Lerheim, TF
Det humanistiske fakultet

Universitetslektor Tone Hagerup, HF

Undervisningsleder Christian Janss, ILOS
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Førstelektor Tone Fredsvik Gregers, IBV

Professor Tom Louis Lindstrøm, MI

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Førsteamanuensis Øyvind Wiborg, ISS Førsteamanuensis Thorgeir Storesund Kolshus, SAI
Skolerepresentant, ekstern Assisterende rektor Christina Moseid, Ringstabekk skole
Skolerepresentant, ekstern Assisterende rektor Marianne Dahl, Kuben videregående skole
Studentrepresentant Monica Jacobsen, LPU
Studentrepresentant Nikolija Spasovska, LPU
Administrativ representant og sekretær for programrådet

avdelingsleder Lisa Utnem, ILS

Kontakt

Lisa Utnem

 

Møter 2022

16. februar 2022 Innkalling og referat
20. juni 2022 Innkalling og referat

Møter 2021

2. mars 2021 Innkalling og referat
8. november 2021 Innkalling og referat

Møter 2020

17. juni 2020 Innkalling


Møter 2019

28. februar 2019 Innkalling og referat
14. november 2019 Innkalling og referat

Møter 2018

24. mai 2018 Innkalling og referat
20. september 2018 Innkalling og referat
4. desember 2018 Innkalling og referat

Møter 2017

28. februar 2017 Innkalling og referat
9. mai 2017 Innkalling og referat

Møter 2016

29. februar 2016   Innkalling og referat
19. mai 2016 Innkalling og referat
8. september Innkalling og referat
9. november Innkalling og referat

Møter 2015

18. mai 2015         Innkalling og referat

Møter 2014

25. februar 2014 Innkalling og referat
3. juni 2014 Innkalling og referat
2. desember 2014 Innkalling og referat

Møter 2013

24. september 2013 Innkalling og referat
9. oktober 2013 Innkalling og referat
24. oktober 2013 Innkalling og referat
19. november 2013 Innkalling og referat
10. desember 2013 Innkalling og referat

 

 

 

 

 

 

Publisert 5. feb. 2015 14:45 - Sist endret 16. nov. 2022 12:31