Lektorprogrammets programråd

Programrådets medlemmer

Programrådet for Lektorprogrammet har følgende sammensetning: En representant fra følgende fakulteter: UV, TF, HF, MN, SV, to eksterne skolerepresentanter og to studentrepresentanter. Programrådet ledes av undervisningsleder ved ILS, UV.

  Navn Vara
Det utdanningsvitenskapelige fakultet Undervisningsleder Kirsti Lyngvær Engelien, ILS Undervisningsnestleder Jonas Bakken, ILS
Det teologiske fakultet Førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen, TF Førsteamanuensis Birgitte Lerheim, TF
Det humanistiske fakultet Instituttleder Tor Egil Førland, IAKH Undervisningsleder Christian Janss, ILOS
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Professor Tom Louis Lindstrøm, MI Førstelektor Tone Fredsvik Gregers, IBV
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Førsteamanuensis Øyvind Wiborg, ISS Førsteamanuensis Thorgeir Storesund Kolshus, SAI
Skolerepresentant, ekstern Rektor Mette Karin Nordeng, Hammer skole
Skolerepresentant, ekstern Rektor Siv Jacobsen, Lambertseter vgs
Studentrepresentant Leder Andrea Dybdal Rogne, LPU
Studentrepresentant Tim Henrik Selvåg , LPU
Administrativ representant og sekretær for programrådet

Avdelingsleder Marie Stanghov Thorstensen, ILS


Møter 2019

28. februar Innkalling og referat
8. mai Innkalling og referat
   

Møter 2018

   
24. mai 2018 Innkalling og referat
20. september 2018 Innkalling og referat
4. desember 2018 Innkalling og referat

Møter 2017

28. februar 2017 Innkalling og referat
9. mai 2017 Innkalling og referat

Møter 2016

29. februar 2016   Innkalling og referat
19. mai 2016 Innkalling og referat
8. september Innkalling og referat
9. november Innkalling og referat

Møter 2015

18. mai 2015         Innkalling og referat

Møter 2014

25. februar 2014 Innkalling og referat
3. juni 2014 Innkalling og referat
2. desember 2014 Innkalling og referat

Møter 2013

24. september 2013 Innkalling og referat
9. oktober 2013 Innkalling og referat
24. oktober 2013 Innkalling og referat
19. november 2013 Innkalling og referat
10. desember 2013 Innkalling og referat

 

 

 

Referater fra tidligere møter i Programrådet for Lektorprogrammet

 

Publisert 5. feb. 2015 14:45 - Sist endret 10. apr. 2019 09:02