Programråd for Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Programrådet skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.

Programrådets oppgaver

  • Godkjenne forslag til Studieutvalget om endringer i emnets innhold.
  • Gi råd vedrørende opptaksrammene, inklusive opptakskriterier.
  • Følge opp kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø til studieprogrammet. Programrådet skal få anledning til å lese og kommentere evalueringer.

Programrådets sammensetning

Programrådet ledes av en faglig ansvarlig. I tillegg skal rådet ha representanter fra fagmiljøene, studentene, administrasjonen, samt fra eksterne samarbeidspartnere. En teknisk-administrativ ansatt er sekretær for programrådet.

Medlemmene oppnevnes av dekanen for en periode på fire år. Unntak er studentrepresentantene, som oppnevnes for ett år om gangen.

Andre aktører kan delta som observatør der det er hensiktsmessig.

Medlemmer for perioden 01.11.19 - 14.01.23

Studentene oppnevnes for perioden 14.01.19 - 14.01.20

 

Navn

Programrådsleder Gerard Doetjes, utdanningleder, ILS
Ekstern representant Knut Jørgen Kopperud, rektor, Kongshavn vgs.
Ekstern representant Øyvor Skofteland, rektor, Sofienberg skole
Faglig representant Kristin B. Vasbø, førsteamanuensis, pedagogikk, ILS
Faglig representant Eva Thue Vold, professor, fremmedspråkdidaktikk, ILS
Administrativ representant Martin Eek Olsen, seniorkonsulent, ILS
Studentrepresentant Abira Sivanesan, student, PPU heltid
Studentrepresentant Ingvild Aabye, student, PPU heltid, vara
Studentrepresentant

Nicolai Kjerschow, student, PPU deltid

Sekretær Maria B. Roald, adm. avdelingsleder PPU, ILS (sekretær) fra september 2020.
Møter 2019 Vedlegg
31. januar 2019, kl. 13.00 - 14.00 Innkalling og referat
12. juni 2019, kl. 15.00 - 16.00  Innkalling og referat

 

 
Møter 2020        Vedlegg
15. januar 2020, kl. 12.15 - 14.00         Innkalling og referat

 

Publisert 17. nov. 2011 13:24 - Sist endret 9. sep. 2020 12:46