Hedvig Abrahamsen

Bilde av Hedvig Abrahamsen
English version of this page
Mobiltelefon 91355272
Rom Kontor i 5. etasje
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Skolelederutdanning

Styring og ledelse

Skoleutvikling

Undervisning

Emneansvarlig for UTLED4226B Ledelse av lærings- og læreplanarbeid
Underviser også i UTLED4111B Nasjonal rektorutdanning og UTLED 4303 Anvendt mteode
...

Bakgrunn

PhD fra Utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO: School Leadership as Educational Discourses in an Age of Increased Accountability

Mastergrad i Organisasjon og ledelse, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Undervisningserfaring som lærer, undervisningsinspektør og rektor i barne- og ungdomsskolen

Undervisning i ulike masteremner ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Roller og prosjekter
 

Roller og prosjekter

Deltar i følgende nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter: International Successful School Principalship (ISSPP), NFR-prosjektet «Professional Actors’ Work on Retaining Students in Secondary Education» (PROACT)

 

 

Emneord: Utdanningsledelse, styring og ledelse, læring og utvikling

Publikasjoner

 • Abrahamsen, Hedvig Neerland (2019). Avdelingslederfunksjonen i skolen - verktøy for rektors eller lederteamets ledelse?, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  5.  s 91 - 106
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland (2018). Redesigning the role of deputy heads in Norwegian Schools - tensions between control and autonomy?. International Journal of Leadership in Education.  ISSN 1360-3124.  21(3), s 327- 343 . doi: 10.1080/13603124.2017.1294265
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland (2017). Skoleledelse for fremtiden: Heroisk rektor eller distribuert ledelse i team?, I: Marit Aas & Jan Merok Paulsen (red.),  Ledelse i fremtidens skole.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2016-8.  9.  s 193 - 210
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Aas, Marit (2016). School leadership for the future: heroic or distributed? Translating international discourses in Norwegian policy documents. Journal of Educational Administration & History.  ISSN 0022-0620.  48(1), s 68- 88 . doi: 10.1080/00220620.2016.1092426
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland; Syse, Ingrid & Øydvin, Astrid (2016). Utdanna skoleleiar - nye spenningar?. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 201- 217 . doi: 10.5617/adno.2945 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland; Aas, Marit & Hellekjær, Glenn Ole (2015). How do principals make sense of school leadership in Norwegian reorganised leadership teams?. School Leadership and Management.  ISSN 1363-2434.  35(1), s 62- 78 . doi: 10.1080/13632434.2014.992775
 • Abrahamsen, Hedvig & Aas, Marit (2014). Avdelingsledere – en ny profesjon innenfor skoleledelse?, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 16.  s 300 - 314

Se alle arbeider i Cristin

 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Aas, Marit (2019). Mellomleder i skolen. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2154-7.  142 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Helstad, Kristin & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2019). Leadership in Upper Seconday Schools: Teachers as Leaders.
 • Viig, Nina Grieg & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2019). Leading Towards the Future – “Public health and life skills” – a new cross curricular theme in the Norwegian National curriculum.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Dempster, Neil (2017). Supporting Principals and Leadership Teams in an Age of Accountability:What Recent Research finds Necessary.
 • Abrahamsen, Hedvig Neerland & Syse, Ingrid (2016). School Leadership Training - New demands om school leadership practices for quality improvement and accountability?.
 • Syse, Ingrid & Abrahamsen, Hedvig Neerland (2016). School Leadership Training New demands on school leadership practices for quality improvement and accountability?.
 • Øydvin, Astrid & Abrahamsen, Hedvig N. (2007). Students? voice in evaluation ? What do students express in internal and external evaluation?. Vis sammendrag
 • Øydvin, Astrid; Heggheim, Svein & Abrahamsen, Hedvig N. (2006). When numbers are supposed to be more than counting and narratives more than good stories Teachers? beliefs and attitudes concerning school self evaluation ? the Norwegian perspective. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. aug. 2020 12:56 - Sist endret 1. sep. 2020 11:19