Kvalitetssikring av studier

Universitetsstyret har vedtatt at alle emner og programmer skal ha et system for evaluering som sikrer høy kvalitet på det aktuelle studietilbudet. Evalueringen har til hensikter å finne indikatorer på kvalitetssvikt og å beskrive god praksis.

PUPILS - en temabasert og integrert lærerutdanning

ILS jobber med et forslag til en revidert modell for lærerutdanningen ved Universitetet. PUPILS-modellen er basert på en idé om fagprogresjon gjennom temaområder.

Kvalitetssystemet

Kvalitetssystemet ved Universitetet i Oslo

PUPILS