Emneansvarlig

Fagperson ansatt ved enheten med et overordnet ansvar for emnet

Emneansvar

  • Faglige ansvar for et gitt emne
  • Ansvar for å gjennomføre underveisevalueringer hver gang emnet går. Emneansvarlig står fritt mht. metodevalg.
  • Samarbeid med administrativt ansvarlig om å lage en oppsummering av evalueringen.
  • Rapporterer til programrådet.
Publisert 19. okt. 2011 13:53