Programråd

Programrådet har overordnet ansvar for kvaliteten på programmet.

Programrådet har ansvar for og myndighet til å behandle faglige rammer, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.

Programledelsen skal ved slutten av studieåret gjennomføre en årlig vurdering om intensjonene for studieprogrammet slik de er beskrevet i programplanen, er oppnådd. Vurderingen gjøres på grunnlag av deltakernes (studenters, læreres og ansattes) vurderinger av gjennomføringen av studieprogrammet som helhet.

Publisert 19. okt. 2011 13:56 - Sist endret 19. okt. 2011 13:57