Tilsynssensor

Ekstern fagperson oppnevnt av programråd for å føre tilsyn med kvaliteten på studieprogrammet

Tilsynssensor skal føre tilsyn med

  • vurderingsformer,
  • gjennomførte vurderinger og vurderingsprosesser
  • standarden på resultatene.

Tilsynssensor skal også gi råd om videre utvikling av vurderingsordningene og vurderingsarbeidet.

Tilsynssensor skal være ekstern. Tilsynssensor skal gi en årlig vurdering av og rapport om de programmene vedkommende er tilsynssensor for.

 

Retningslinjer for bruk av tilsynssensor (PDF)

Kvalitetssytem for utdanningsvirksomheten

 

Publisert 19. okt. 2011 14:02 - Sist endret 23. feb. 2016 15:18