STAYER (avsluttet)

Ungdom har mye teknologikompetanse, men ikke nødvendigvis knyttet til teknologi som brukes i yrkeslivet. Kan den teknologien de kjenner brukes som støtte i læringssituasjoner?

Foto: Lin Stensrud

Om prosjektet

Forskningsprosjektet forholder seg til fire sentrale utfordringer innen yrkesfagene:

  1. frafallsproblematikken 

  2. behovet for styrket samarbeid mellom yrkesutdanningen og praksisfeltet

  3. behovet for å styrke elevenes ferdigheter på områder som praksisfeltet etterspør

  4. teknologistøtte for en sammensatt elevgruppe

Målsettinger

Målet med STAYER er, som navnet beskriver, å bidra til at flere elever fullfører og består yrkesopplæringen. Forskningen undersøker hvordan yrkeskoleelever lærer: på skolen og i yrkespraksis, og utvikler teknologi for å støtte læring på nye måter

Målet er å utvikle nye læringspraksiser innen yrkesfag samt nye typer samarbeid mellom skole og bransje. I den større sammenhengen vil derfor prosjektet også kunne bidra med modeller for endring og bedre praksiser for kulturelt og språklig sammensatte elevgrupper, noe som på sikt kan redusere frafall og styrke elevenes ferdigheter på områder som praksisfeltet etterspør.

Finansiering og tidsramme

STAYER er nå er forprosjekt som er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmet: Utdanning 2020

Partnere

STAYER er et samarbeid mellom Sogn videregående skole/Risløkka komeptansesenter for yrkesfagene og bilbransjen 

Presse
Intervju i programmet Opplysningen 99,3, Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin, 14.01.2011

 

 

Emneord: Yrkesfag, Tilpasset og inkluderende opplæring, IKT og læring
Publisert 28. sep. 2010 11:03 - Sist endret 8. mai 2019 15:43