English version of this page

TeamLearn - Læringsanalyse som verktøy i samarbeid om problemløsning blant studenter i profesjonsutdanning

TeamLearn undersøker hvordan digitale teknologier, multimodal læringsanalyse og automatisert tilbakemelding kan brukes til å studere og støtte samarbeid om problemløsning og teambasert læring i høyere utdanning. 

Bildet kan inneholde: datamaskin, smil, laptop, gul, samfunnet.

Foto: Jason Goodman/ Unsplash

Om prosjektet

Prosjektet følger studentteam i tre profesjonsutdanninger; medisin, juss og sykepleie, i teamaktiviteter som involverer problemløsning typisk for deres fagfelt, for eksempel, krisesituasjoner på intensivavdeling, vanskelig pasientdiagnostisering og rettssaker.

Prosjektet bruker design-basert metodologi og utvikler en multimodal learning analytics dashboard (MAD), som visualiserer multimodale data som tilbakemelding på teamaktivitetene. Multimodale data inkluderer f.eks. mikroposisjonssensorer, lyd, video, objektbrukslogger og affektive tilstander. Tilbakemeldingene deles med studenter og lærere i intervensjoner rettet mot å støtte samarbeid om problemløsning og teambasert læring.

Mål

Prosjektet har fire formål.

 1. Utvikle metoder og indikatorer for sanntids-tilbakemelding og veiledning av læring i team og samarbeid om problemløsning i profesjonell utdanning;
 2. Tilpasse, teste og implementere et læringsverktøy for å gi automatisert tilbakemelding basert på multimodal analyse på læring i team og samarbeid om problemløsning;
 3. Generere kunnskap om hvordan intervensjoner og læringsdesign som baseres på multimodale teamarbeidsanalyser påvirker samarbeid om problemløsning og resultatene;
 4. Utvikle og formidle kunnskap og verktøy basert på multimodal teamarbeidsanalyse for å støtte samarbeid om problemløsning og teamarbeid på tvers av profesjonelle utdanningskontekster.

Bakgrunn

Prosjektet går over fire år fra desember 2021 til november 2025. Prosjektet kombinerer læringsforskning, informatikk og læringsanalyse, og inkluderer norske partnere og samarbeid med universiteter fra Australia, USA, Finland og Nederland.

Partnerinstitusjoner

 • CELL - Centre on Experiential Legal Learning, UiO
 • Institutt for helse og samfunn, UiO
 • Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, USN
 • Monash University, Australia

Innvolverte forskergrupper

Scientific Advisory Board 

 • Sten Ludvigsen
 • David William Shaffer
 • Alyssa Wise
 • Davinia Hernandez-Leo
 • Klas Karlgren

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 2. des. 2021 15:43 - Sist endret 9. sep. 2022 13:16