Intervju med tidligere ansatte

Professor Britt Ulstrup Engelsen i anledning 70 års dagen

Britt Ulstrup Engelsen er født og vokst opp i Sarpsborg. Hun har vært lærer (såkalt «erstatningslærer») i fådelt skole skoleåret 1963/64. Hun begynte på Oslo off. lærerskole i 1964 og tok lærerprøva i 1966. Samme året startet hun på cand.paed studiet ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Mens hun ennå studerte, ble hun engasjert som vitenskapelig assistent/ forskningsassistent av instituttbestyreren Johs. Sandven. Etter at hun var ferdig Cand. Paed. I 1971, ble hun forskningsstipendiat i 1973 og universitetsstipendiat i 1975. Hun ble ansatt som amanuensis i 1976, med didaktikk som spesialfelt. Hun disputerte for den filosofiske doktorgrad (dr.philos) i 1988 og ble da førsteamanuensis. Hun ble professor ved PFI i 1995. Britt Ulstrup Engelsen har skrevet flere bøker og artikler innenfor sitt spesialfelt didaktikk og læreplanteori. Mest kjent er hun for boken «Kan læring planlegges?» - en bok som nå kommer i sin sjuende reviderte utgave.

Intervjuet med Britt Ulstrup Engelsen:
År: 2014 
Intervjuer: Ulf Grefsgård   
Opptak og redigering: Shane Colvin, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO
Lengde: 14 min

Professor emeritus Torstein Harbo i samtale med Knut Tveit

Harbo er født i Nærbø på Jæren i 1927, tok 1. avdeling på NTH i 1950, lærerprøven ved Oslo off. lærerskole i 1952 og magistergraden i pedagogikk i 1955. Han var lektor ved Oslo off. lærerskole i 9 år (1955-1964), lektor ved Norges lærerhøgskole i 7 år (1964-1971), professor i pedagogikk ved Universitetet i Trondheim Norges lærerhøgskole i 11 år (1971-1982) og professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt i 15 år (1982-1997). Harbos spesialområder er didaktikk, pedagogisk historie og komparativ pedagogikk, og han har skrevet flere bøker innenfor disse områdene.

Intervjuet med Torstein Harbo:
År: 2005 
Intervjuer: Knut Tveit   
Opptak og redigering: USIT, UiO
Lengde: 50 min

Professor emeritus Anders Lysne i samtale med Knut Tveit

Lysne er født i Lærdal i Sogn i 1926, og tok mastergraden i pedagogikk i 1960. Etter å ha vært lærer i folkeskole, folkehøgskole og amerikansk highschool i til sammen 7 år var han ansatt ved Bergen lærerskole i 3 år (1958-1961) og ved Pedagogisk forskningsinstitutt i 35 år som lektor, dosent og professor (1961-1996). Lysnes spesialområde er pedagogisk psykologi (utviklings- og personlighetspsykologi, skolefobi, selektiv mutisme, m.m.), foruten pedagogisk historie.

Intervjuet med Anders Lysne:
År: 2005     
Intervjuer: Knut Tveit     
Opptak og redigering: USIT, UiO          
Lengde: 59 min

Professor emeritus Bjørg Brandtzæg Gundem i samtale med Berit Karseth

Professor emeritus Bjørg Signy Brandtzæg Gundem er født i 1927 og ble ansatt ved Pedagogisk forskningsinstitutt i 1979. Gundem disputerte for dr.philos graden i 1986. Gundems forskningsinteresse knytter seg i vid forstand til didaktikk og læreplanteori. Hennes analyseperspektiv har hatt en vitenskapsteoretisk, historisk og samfunnsmessig forankring og hennes. Gjennom sitt arbeid bygget Gundem opp et stort internasjonalt nettverk som andre senere har kunnet høste av. Hun har vært en unik bidragsyter i å skape kontakt mellom etablerte forskere, stipendiater, studenter og utenlandske forskningsmiljøer. Hun har skrevet en rekke artikler om didaktikk, læreplanspørsmål og utdanning i internasjonale tidsskrifter på feltet. Hun har også mottatt internasjonale priser for sin innsats.

Publisert 11. nov. 2010 16:28 - Sist endret 1. mars 2021 14:13