English version of this page

Disputaser

Tidligere

Bildet kan inneholde: kinn, leppe, smil, øyenbryn, øyevipper.
Tid og sted: 4. mars 2022 12:00, Aud 1, Helga Engs Hus

Master Stine Solberg ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Supporting Teachers in Their Work with Shy Students. A multi-method study of how schools and school leadership teams support teachers’ work with children who are perceived as shy" for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: person, panne, smil, hud, leppe.
Tid og sted: 27. jan. 2022 13:00, Aud. 2 Helga Engs Hus

Cand.paed. May-Britt Monsrud ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "One size does not fit all" En studie av språkferdigheter blant flerspråklige barn og unge" for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: panne, briller, synsomsorg, kjole skjorte, erme.
Tid og sted: 20. jan. 2022 09:00, Zoom

Master Sangwon Yoon ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Evaluating Psychometric Properties of Parent- or Caregiver-Report Instruments on Child Maltreatment Systematic Reviews Using the COSMIN Methodology." for graden Philosophiae Doctor.

Bildet kan inneholde: panne, leppe, smil, øyenbryn, øyenvippe.
Tid og sted: 10. sep. 2021 14:00, Auditorium 1, Helga Engs Hus

Master Siri Steffensen Bratlie ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Understanding and Enhancing Morphological Knowledge in Children with Language-Minority Backgrounds: A Meta-Analysis and a Randomized Controlled Trial" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, ansikt, kinn.
Tid og sted: 21. juni 2021 12:00, Zoom

Cand.paed. Anne Cathrine Thurmann-Moe ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie." for graden PhD.

Bildet kan inneholde: briller, briller, hår, ansikt, leppe.
Tid og sted: 21. mai 2021 12:45, Zoom

Lektor Mari-Anne Sørlie ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Testing the effectiveness of the N-PALS model – a school-wide framework to prevent externalizing student problem behavior" for graden dr.philos.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, øyenbryn, panne.
Tid og sted: 11. sep. 2020 13:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Master Christiane Lingås Haukedal ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Quality of Life in Children with Hearing Loss" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, øyenbryn, panne, frisyre.
Tid og sted: 28. aug. 2020 13:00, Aud. 3 Helga Engs Hus

Master Anita Lopez-Pedersen ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling "Understanding, identifying and ameliorating young children’s early numeracy skills: A multimethod approach" for graden Philosophiae doctor.

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, ansiktshår, panne.
Tid og sted: 8. mai 2020 12:15, Zoom

Siv.ing. Arne Kirkhorn Rødvik ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

"Speech sound confusions in well-performing adults and children with cochlear implants, measured by repetition of mono- and bisyllabic nonsense words."

Tamar Kalandadze
Tid og sted: 12. des. 2019 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Tamar Kalandadze ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Making Sense of the Word and the World: Figurative Language Comprehension in Individuals with Autism Spectrum Disorder.

Bilde av stipendiat. Foto.
Tid og sted: 28. nov. 2019 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Veerle Garrels ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Promoting self-determination for adolescents with mild intellectual disability. Validation of a self-determination measure and evaluation of an educational intervention.

Kathrin Olsen
Tid og sted: 26. apr. 2019 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Kathrin Olsen ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Personalets praksiser for å støtte barn med autisme til sosial deltakelse i barnehagens uformelle miljø. En kritisk fortolkende case-studie med et kryssnasjonalt perspektiv.

Tid og sted: 27. feb. 2019 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Mussa Shaffii Ngonyani vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Essence of Education for Children with Disabilities in Developing Countries. Survey of Tanzanian Regular Primary School Teachers’ Self-Efficacy, Attitudes towards and Willingness to Include Pupils with Disabilities.

Tid og sted: 19. feb. 2019 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Anette Andresen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats.

Tid og sted: 28. sep. 2018 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Linn Stokke Guttormsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. med tittelen:

A multimethod study of the impact of stuttering on children.

Tid og sted: 21. mars 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.ed. Anne Arnesen ved Institutt for spesialpedagogikk, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

Social Functioning and Reading Proficiency: Validity of Educational Assessments Used in Norwegian Elementary Schools.

Tid og sted: 7. mars 2018 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Hanne Næss Hjetland ved Institutt for spesialpedagogikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Predicting and improving reading comprehension. A quantitative multimethod approach.

Tid og sted: 14. des. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Systad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 14. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Is Language Impairments a Symptom of Nocturnal Epileptiform Activity? Studies exploring the relationship between nocturnal epileptiform activity and language impairments.

Tid og sted: 7. des. 2017 12:15, Aud 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Magnar Ødegård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 7. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States.

Tid og sted: 27. sep. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Hilde Christine Hofslundsengen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 27. september 2017

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie.

Tid og sted: 21. apr. 2017 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Hølland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 21. april 2017

Avhandlingens tittel er:

Samspill i læringsdialoger. En studie av interaksjon, dominansmønstre og mediering.

Tid og sted: 3. nov. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern, UiO

Master Astrid Gillespie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 3. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Lærersamarbeid om tilpasset opplæring i matematikk. En kvalitativ intervjuundersøkelse av faglæreres og spesiallæreres opplevelse av samarbeid om elever med spesialundervisning i matematikk på 9. trinn.

Tid og sted: 1. juni 2016 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Ellen Brinchmann vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 1. juni 2016.

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av ordkunnskap for utviklingen av leseforståelse.

Tid og sted: 19. apr. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Lill-Johanne Eilertsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 19. april 2016.

Avhandlingens tittel er:

Deltakelse i barnefellesskap mellom barn med og uten sammensatte vansker, der hørselsnedsettelse inngår.

Tid og sted: 25. jan. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Mari Dalen Herland vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 25. januar 2016.

Avhandlingens tittel er:

Erfaringer og forhandlinger om foreldreskap: en kvalitativ undersøkelse blant fedre og mødre med barnevernserfaring og alvorlige atferdsvansker som ungdom.