English version of this page

NumLit - Development of numeracy and literacy in children

Målet med dette prosjektet er å forstå hvorfor noen barn strever med lesing og matematikk og forstå hvorvidt og hvordan de to ferdighetene utvikles i et samspill gjennom skoleårene. En slik forståelse vill være viktig ikke bare for teoriutvikling, men også for å  tilpasse undervisning til den enkelte samt å utvikle tiltak for å forebygge og avhjelpe vansker (Illustrasjonsfoto: Colourbox). 

Se engelsk side

Publisert 10. nov. 2017 14:12 - Sist endret 18. mars 2019 10:49