Glade for at hjelpen kommer tettere på barna

Instituttleder Ona Bø Wie og forskningsleder Monica Melby-Lervåg mener at forslagene i Stortingsmelding 6  «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» vil gi bedre læring for flere.

Bilde av barneskolebarn som gir tommel opp

De som trenger spesialundervisning og hjelp skal få det av fagpersoner og i mindre grad av assistenter. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

— At politikerne har valgt å bruke «tett på» i navnet på stortingsmeldingen liker vi. Det er i skolene, barnehagene og SFO som barna er, læringen foregår. At de som trenger spesialundervisning og hjelp skal få det av fagpersoner og i mindre grad av assistenter er et viktig grep. Det vil øke sannsynligheten for at disse barna også får nådd sitt utviklingspotensiale. Kvaliteten på spesialundervisningen har vært for dårlig, og regjeringen tar nå grep for å endre på det.

 

(Videoproduksjon: Joachim Pacheco-Lie )

 

Uttalelsen kommer fra Ona Bø Wie, professor og instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk. Wie har sammen med Monica Melby-Lervåg, professor og forskningsleder på samme institutt, lenge arbeidet for å løfte kvaliteten på spesialundervisningen som gis. Utenlandske kolleger blir faktisk ofte svært overrasket over at Norge som på mange områder regnes som et foregangsland, har et så svakt system for spesialundervisning og hjelp til elever som trenger ekstra støtte,  sier Melby-Lervåg. Det er avgjørende  de som underviser elevene med læringsutfordringer har spesialisert kompetanse. I dag er det for mange som får hjelp av ufaglærte, sier Wie.

Det er særlig tre punkter Wie og Melby-Lervåg trekker fram som positive i den nye stortingsmeldingen:

  1. Det foreslås at det utarbeides nasjonale retningslinjer for utdanningene som utdanner spesialpedagoger. Dette vil gi større forutsigbarhet i hva som er kompetansen til spesialpedagoger, og det vil sikre nasjonalt likeverdige tjenester. Slik dette fungerer nå er det for stor variasjon i utdanningene av spesialpedagoger, dette påvirker igjen hvilket tilbud barna får av pedagogisk psykologisk tjeneste, i barnehager og skole. Mer nasjonalt likeverdige tjenester vil komme barna til gode og vil gi bedre læring til flere. Dette vil gi et godt tilbud til uavhengig av hvor i landet du bor.
  2. Det vil stilles krav om kompetanse til de som skal gi spesialundervisning. Det vil gi bedre læring til flere.
  3. Det vil bli økte bevilgninger til spesialpedagogisk forskning. For å vite hvorfor noen utvikler læringsutfordringer og hva som er god spesialundervisning og hvordan vi kan drive forskningsbasert praksis må vi forske mer. Resultatene vil peke ut retning slik at barna får den undervisningen som best kan avhjelpe de utfordringene barna har.

Melby-Lervåg har også vært initiativtager til et nasjonalt nettverk for de spesialpedagogiske utdanningene.

— Nasjonalt nettverk for spesialpedagogikk arbeider for å fremme spesialpedagogisk utdanning og forskning. Formålet er å bidra til at barn og unge med særskilte behov får best mulig hjelp, forklarer Melby-Lervåg.

Av Marika Vartun
Publisert 28. nov. 2019 12:57 - Sist endret 29. juni 2022 10:39