Innovasjonsmidler til student ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Fredrik Brarud er masterstudent ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO og er en av tre studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet som får støtte til innovasjonsprosjekter. I tillegg til økonomisk støtte får han hjelp av EngageLab til å utvikle en digital plattform.

Bildet kan inneholde: klær, lokk, leppe, rutete, halsbånd.

Fredrik Brarud, masterstudent ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, har et innovativt masterprosjekt som skal utforske det tverrfaglige læringsrommet mellom musikk og matematikk, og utvikle en digital plattform for dette.(foto: privat)

Kan du høre brøken? – En musisk tilnærming til brøkregning

(Videoproduksjon: Fredrik Brarud)

Masteroppgaven som Brarud er i gang med handler om å utforske det tverrfaglige læringsrommet mellom musikk og matematikk. At de to temaene kobles er ikke tilfeldig, han har nemlig bakgrunn som både barnehagelærer og musiker.

– Jeg har en spesiell fasinasjon for læringssituasjoner som kan kobles mot musikk. I barnehagen brukte vi mye musikk og jeg ble interessert i barnets læringspotensial ved bruk av musikk, både med tanke på utvikling av språklig- og sosial kompetanse. Jeg så også at når vi hørte på musikk med mattebriller i barnehagen, kunne det hjelpe barna å utvikle både takt- og pulsfølelse, samt forståelsen for mønster, både i matematikken og i musikken, forklarer Brarud.

Gjennom å utvikle en måte å knytte noter og brøk sammen, håper han at prosjektet vil kunne bidra med et positivt og muligens mer lystbetont alternativ til den tradisjonelle læringsformen. Forhåpentligvis vil det også være til hjelp for de barna som strever med matematikk i skolen.  

Musikk inn i matematikkapplikasjoner

Som en del av prosjektet ønsker Brarud å utvikle en applikasjon som kan benyttes på 4.og 5 trinn i barneskoler for de som strever matematikk. Inspirasjonen til idéen fikk han gjennom matematikkapplikasjonene på læringsbrettene til hans to barn.

– Skolen benytter seg av mange plattformer for læring av matematikk, eksempelvis Dragonbox, men applikasjoner som kombinerer musikk og matematikk på en tverrfaglig måte, ser jeg derimot lite av.

Fornøyde veiledere og stolt instituttleder

portrett av stipendiat
Tonje Amland, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (foto: Colvin / UiO)

 

Veiledere for prosjektet er stipendiat Tonje Amland, og førsteamanuensis Luca Tateo, begge ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

De er fornøyde med at Brarud fikk midlene, og Amland utdyper:

– Fredrik har en veldig kreativ og spennende idé som kan belyse matematikkopplæringen på en innovativ måte. Jeg ser frem til å følge arbeidet hans videre og synes det er flott at han har blitt tildelt midler for å kunne realisere ideen.

Også instituttleder Ona Bø Wie er stolt over dette:

portrett av instituttleder
Ona Bø Wie, instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (Foto: Colvin / UiO)

– Det er gledelig at vi har så ambisiøse studenter hos oss, og vi setter pris på at dette prosjektet får støtte fra Engagelab. Jeg gleder meg til å lese masteroppgaven, sier Wie.

 

Les mer om tildelingen her

Vinnere av årets utlysning av studentinnovasjonsmidler

 

 

 

Av Sibel Thorsen og Marika Vartun
Publisert 23. des. 2020 11:24 - Sist endret 1. feb. 2022 15:14