Sandsør i regjeringens utvalg som skal gjennomgå regelverket for opptak til høyere utdanning

Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker ved Institutt for spesialpedagogikk, inngår i utvalget som skal se på regelverket for opptak til høyere utdanning med nye øyne.

portrettfoto av forskeren

Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker ved Institutt for spesialpedagogikk (Foto: Colvin / UiO)

"Hvert år søker over hundre tusen personer seg til høyere utdanning, og det er grunn til å tro at stadig flere vil ønske å ta høyere utdanning fremover. Utdanningsvalg er et av de viktigste valgene vi gjør i livet og både videregående opplæring og høyere utdanning har et ansvar for at de som søker seg til høyere utdanning kan ta gode og informerte valg."

Disse ordene er fra innledningen i mandatet til Utvalget som skal gjennomgå regelverket for opptak til høyere utdanning. 

Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker på ERC-prosjektet "EQOP-Socioeconomic gaps in language development and school achievement: Mechanisms of inequality and opportunity" er et av medlemmene i utvalget.

Sandsør ser fram til å bidra med sin kompetanse

Sandsør er veldig glad og beæret for å få muligheten til å bidra til dette viktige arbeidet.

– Som forsker er jeg opptatt av hvordan vi måler elevers kompetanse og hvilke konsekvenser disse valgene har for individer og samfunnet.

Sandsør har studert betydningen av karakterer, og gjennomførte i fjor en evaluering av opptakssystemet til høyere utdanning sammen med kolleger ved NIFU, der hun fortsatt har en bistilling.

– Opptakssystemet vårt med karakterer, tilleggspoeng og kvoter er komplekst, og kan ha både tilsiktede og utilsiktede konsekvenser.

Sandsør mener det er viktig å tenke seg nøye om før man gjør endringer, og innføre dem gradvis, så man opprettholder tillitten til systemet.

–  Jeg håper at jeg kan være med på å bidra til en god helhetlig gjennomgang av opptakssystemet vårt, og ser frem til å komme i gang, sier Sandsør entusiastisk.

Utvalget skal gi sine anbefalinger til hvordan departementet skal utforme et regelverk som:

  • er lett å forstå for søkerne og som oppfattes som rettferdig.
  • bidrar til at elever i videregående opplæring og andre kan ta gode og informerte fagvalg og komme raskt i gang med utdanningen.
  • bidrar til at ressursene i befolkningen utnyttes best mulig
  • bidrar til forståelse om konkurransen om og fordelingen av studieplassene.
  • bidrar til at vi får dekket kompetansebehovene i arbeidslivet og som ikke er til hinder for et mangfoldig og kjønnsbalansert arbeidsliv.
  • er effektivt og digitaliseringsvennlig.

Utvalget skal også gi sine anbefalinger om en gjennomførbar tidsplan med frister for det samordnede opptaket.

Les også

Av Marika Vartun
Publisert 23. apr. 2021 14:08 - Sist endret 23. apr. 2021 16:29