Åpent seminar: Språkvansker: Utvikling, årsaker og tiltak

Institutt for spesialpedagogikk ønsker velkommen til et åpent seminar om språkvansker. På seminaret vil den anerkjente professoren Courteney Norbury, University College London og Institutt for spesialpedagogikk forelese. I tillegg vil det bli kortere innledninger fra forskere ved ISP, RBup, Statped, Folkehelseinstituttet og NIFU.

foto av gutt som ser ensom og leis seg ut i klasserommet

Språkvansker er et glemt og oversett problem, noe som er underlig i lys av de store konsekvensene det har både for sosial og skolefaglig fungering. (illustrasjonsfoto: Coulorbox)

Om seminaret

Institutt for spesialpedagogikk har nylig ansatt Professor Courtenay Norbury, University College London som professor 2. Norbury er en internasjonalt ledende forsker på barn med språkvansker og har en

Bilde av Corteney Norbury fra trappen i Helga Engs hus
Professor Courteney Norbury, University College London og Institutt for spesialpedagogikk. (Foto Shane Colvin / UiO.

mengde sentrale publikasjoner på området. Hun har også vært redaktør i det svært anerkjente tidsskriftet «Journal of Child Psychology & Psychiatry».

Vi ønsker å markere ansettelsen av Courtenay Norbury som professor 2 med dette seminaret om språkvansker. På mange måter er språkvansker er et glemt og oversett problem, noe som er underlig i lys av de store konsekvensene det har både for sosial og skolefaglig fungering.

På seminaret vil Courtenay Norbury ha en forelesning om utviklingsprofilene til barn som starter på skolen med språkvansker, etterfulgt av en diskusjon. I tillegg vil det bli en rekke kortere innlegg med ny forskning blant annet fra ISP, RBup, Statped, Folkehelseinstiuttet og NIFU.

Program

Welcome! Opening of the seminar 

1. Is a Procedural learning deficit  a causal risk factor for developmental language disorder ?

Monica Melby-Lervåg, Department of Special Needs Education

2. The role of early language in reading problems and family risk of dyslexia

Sietske van Viersen, Department of Special Needs Education

3. Productive grammar skills in Norwegian children with developmental language disorder

Janne von Koss Torkildsen /Jannicke Karlsen, Department of Special Needs Education/Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)

4. Comorbidity between  language disorders and emotional and behavioral problems: A meta-analysis and systematic review

Enrica Donolato, Department of Special Needs Education

Break

5. A common family factor underlying language difficulties and internalizing problems: Findings from a population-based sibling study

Siri Saugestad Helland, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP).

6. Language delay and externalizing problems in preschool age: a prospective cohort study

Mari Vaage Wang, Norwegian Institute of Public Health (Folkehelseinstituttet)

7. Pragmatic language disorders: A randomized control trial

Reinie Cordier, Department of Special Needs Education

8. The Effect of oral language interventions on standardized measures of language and reading comprehension: A Campbell systematic review

Åste Mjelve Hagen/Kristin Rogde, Department of Special Needs Education/The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)

Break

9. Developmental profiles of children who start school with language deficits

Courtenay Norbury, Professor University College London and Department of Special Needs Education

NB! Programmet kan bli oppdatert, så følg med på siden!

Målgruppe

Seminaret er åpent for alle. Det vil passe godt for alle som er opptatt av språk og språkvansker og de som arbeider innen feltet for eksempel i Statped, BUP, Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Påmelding

Seminaret er gratis. Frist for påmelding: 25.oktober 2019.

Publisert 13. sep. 2019 16:52 - Sist endret 4. juli 2022 13:17