Barns språkutvikling i tale og skrift

Vi ønsker velkommen til et åpent fagseminar, fredag 19. oktober, i forbindelse med professor Bente E. Hagtvets avslutning ved Institutt for spesialpedagogikk. Her vil dialogiske, forebyggende og pedagogiske perspektiver på barns språkutvikling stå i fokus.

Om seminaret

Vi vil løfte fram tema som Bente har vært opptatt av gjennom et langt faglig liv, blant annet:

  • Dialogen som verktøy for læring
  • Kan språkkartlegging bli til barnets beste?
  • Utvikling av skriftspråklig kompetanse og forebygging av nederlag 
  • Oppdagende skriving – en vei inn i lesingen
  • Spesialpedagogisk støtte når det har låst seg med lesingen

Program

10:30-10:45: Velkommen ved instituttleder Ona Bø Wie. Musikkinnslag ved tidligere stipendiater Arne Kirkhorn Rødvik og Silje Systad og innledende ord ved professor emeritus Solveig-Alma Halaas Lyster.  

10:45-11:30: Professor James Wertsch, Washington University in St.Louis: Saying More Than What You Know in the Zone of Proximal Development

11:30-12:30: Lunsj (kan kjøpes i kantinen på Helga Engs hus)

12:30-12:45: Musikkinnslag: Marte Dæhlen med venner speler egenkomponerte låter

12:45-13:00: Professor Monica Melby-Lervåg, Institutt for spesialpedagogikk og forsker 2 Hanne Næss Hjetland, NIFU: Språk ved 4-årsalder: Hvilken betydning har det for senere leseutvikling?

13:00-13:15: Førsteamanuensis Liv Inger Engevik, Høgskulen på Vestlandet: Bildebokdialogar frå DSL+-prosjektet: eit språkstimulerande tiltak for førsteklassingar med Down syndrom

13:15-13:30: Postdoktor Jannicke Karlsen og stipendiat Hanne Røe-Indregård, Institutt for spesialpedagogikk: Flerspråklige barn i norsk barnehage: Dialogisk samspill i boklesingsaktivitet

13:30-13:45: Pause

13:45-14:00: Seniorrådgiver Marianne Klem, Statped: Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

14:00-14:15: Professor Kari-Anne Bottegaard Næss, Institutt for spesialpedagogikk: Systematisk eller oppdagende skriving i 1.klasse?

14:15-14:30: Seniorrådgiver Vigdis Refsahl, Statped: Når motet svikter. Hva gjør vi når lesing og følelser har gått i lås?

14:30-14:45: Pause

14:45-15:00: Professor Janne von Koss Torkildsen, Institutt for spesialpedagogikk: Kaptein Morf - et digitalt ordforrådstiltak for barn i småskolen

15:00-15:45: Professor emerita Bente E. Hagtvet, Institutt for spesialpedagogikk: Fra tale til skrift: refleksjoner om dialoger, fakta og brytninger

Påmelding og frist

Frist for påmelding: Torsdag 18.oktober 2018. Du melder deg på via dette påmeldingsskjemaet.

 

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

Publisert 10. sep. 2018 10:50 - Sist endret 19. sep. 2022 13:16