Aktuelt

Aktuelle saker

 • 507nedsatthorselcolourbox45848890 – Barn med nedsatt hørsel bør få bedre språkoppfølging 21. sep. 2020 11:24

  Christiane Lingås Haukedal, som nylig disputerte ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, peker på mangler i språkoppfølgingen hos barn med nedsatt hørsel.

 • 507barnefattigdomcolourbox42928836 Barnefattigdom finnes i Norge 14. sep. 2020 18:32

  Stadig flere norske skolebarn lever i fattigdom. Professor Henrik Zachrisson forklarer hvorfor barn fra fattige familier gjør det dårligere på skolen, selv om nettopp skolen skal være et sted for sosial utjevning.

Arrangementer

 • 16x9 Bry deg på UV: Verdensdagen for psykisk helse 13. okt. 2020 09:30

  Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

  Meld deg på foredrag, workshops og møt oss på stand!