English version of this page

Kontakt oss

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • skoleeksamen

UV-studieinfo
Åpningstider: kl.11.00 - 15.00
Telefon: 22 84 44 45
E-post: uv-studieinfo@uv.uio.no

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse
 • delstudier i utlandet
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

Knutepunktet
Åpningstider: 10.00 - 15.00
Telefon: 22 85 78 44
 

Bachleorprogrammet i spesialpedagogikk

 • oppbygging
 • emner
 • eksamen
 • praksis
 • utveksling

Administrativt studieteam bachelor:

E-post: bachelor@isp.uio.no

Ekspedisjon
Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 11.30-12.00).
Telefon: 22 85 80 59

Årsenhet i spesialpedagogikk

 • oppbygging
 • emner
 • eksamen
 • opptak

Administrativt studieteam bachelor:

E-post: bachelor@isp.uio.no

Ekspedisjon
Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 11.30-12.00).
Telefon: 22 85 80 59

Masterprogrammet i spesialpedagogikk

 • oppbygging
 • emner
 • praksis
 • eksamen
 • opptak
 • utveksling

Administrativt studieteam master:

E-post: master@isp.uio.no

Ekspedisjon
Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 11.30-12.00).
Telefon: 22 85 80 59

Internasjonale masterprogram

 • Master's in special needs education
 • courses
 • admission
 • exam

Administrativt studieteam master:

E-post: master@isp.uio.no

Ekspedisjon
Telefonen er betjent fra 09.00 til 15.00 (lunsj 11.30-12.00).
Telefon: 22 85 80 59