Opptak

Hvert studietilbud har informasjon om søknadsprosedyrer og søknadsfrister. For mer informasjon om opptak ved ISP; se det enkelte utdanningsprogram.

Årsenhet

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er 15.april. Du søker om opptak gjennom SøknadsWeb.

Opptak til årsenheten krever en Bachelorgrad med minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk, eller en Bachelorgrad og minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk i tilegg.

Bachelorprogram

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er 15. april. For visse søkergrupper er søknadsfristen 1. mars. Se nærmere beskrivelse av frister og prosedyrer for opptak gjennom Samordna opptak.

Søknadskode: 185 853

Masterprogrammer

Søknadsfrist: 15.april. Det er opptak en gang i året. Du søker om opptak gjennom SøknadsWeb. Programmet har to linjer med forskjellig opptakskrav. Se her for mer infomasjon om opptaket.

The application deadline is 1 March. See here for more information about admission.   Apply for admission

Enkeltemner

Ph.d-programmet

Publisert 1. okt. 2010 13:56 - Sist endret 9. mai 2022 11:30