Praksis

Bachelorutdanningen i spesialpedagogikk har to praksisperioder, fordelt på 2. og 3. studieår.

Masterutdanningen i spesialpedagogikk har to praksisperioder, fordelt på høst- og vårsemesteret 1. studieår.

 

Bachelor i spesialpedagogikk, 2. år

  • Vårsemesteret: uke 10-11. 2 ukers praksis i emnet SPED2200

Bachelor i spesialpedagogikk, 3. år

  • Høstsemesteret: uke 45-48. 4 ukers praksis i emnet SPED3001

Master i spesialpedagogikk, 1. år

Retningslinjer for praksis

Felles retningslinjer for bachelor i spesialpedagogikk og master i spesialpedagogikk ble vedtatt av instituttstyret 6. juni 2017 (sak V 25/17). Dokumentet er tilgjengelig her.

 

Publisert 28. aug. 2017 10:54 - Sist endret 16. aug. 2019 10:46