English version of this page

Tal og fakta

Utdanningsvitenskaplig fakultets nøkkeltal for 2018

Vitskaplege publikasjonar 328
Masterprogram (femårig) 1
Masterprogram 6
Bachelorprogram 2
Årseininger 4
Vitskapleg tilsette i undervisnings- og forskarstillingar ekskl. postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 118,8
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 88
Tekniske og administrative årsverk, inkl. leiarar 91,3
Studentar 3430
Budsjett (MNOK) 391
Del av budsjettet som er eksternt finansiert (MNOK) 37,8
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering (antall) 86


Les mer om fakultetets organisering

 

 

Publisert 6. nov. 2017 10:58 - Sist endra 29. juli 2019 13:46