English version of this page

Tal og fakta

Utdanningsvitenskaplig fakultets nøkkeltal for 2019

Vitskaplege publikasjonar 328
Masterprogram (femårig) 1
Masterprogram 6
Bachelorprogram 2
Årseininger 4
Vitskapleg tilsette i undervisnings- og forskarstillingar ekskl. postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 118,8
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 88
Tekniske og administrative årsverk, inkl. leiarar 121,6
Studentar 3645
Budsjett (MNOK) 366
Del av budsjettet som er eksternt finansiert (MNOK) 55
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering (antall) 86


Les mer om fakultetets organisering

 

 

Publisert 6. nov. 2017 10:58 - Sist endra 26. okt. 2020 13:51