English version of this page

Tal og fakta

Utdanningsvitenskaplig fakultets nøkkeltal for 2021

Vitskaplege publikasjonar (2020) 359
Masterprogram (femårig) 1
Masterprogram 6
Bachelorprogram 2
Årseininger 5
Vitskapleg tilsette i undervisnings- og forskarstillingar ekskl. postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 152
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 95
Tekniske og administrative årsverk, inkl. leiarar 141
Studentar 3575
Budsjett (MNOK) 399
Del av budsjettet som er eksternt finansiert (MNOK) 98
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering (antall) 106


Les mer om fakultetets organisering

 

 

Publisert 6. nov. 2017 10:58 - Sist endra 5. juli 2021 10:42