English version of this page

Tal og fakta

Utdanningsvitenskaplig fakultets nøkkeltal for 2017

Vitskaplege publikasjonar 328
Masterprogram (femårig) 1
Masterprogram 7
Bachelorprogram 2
Årseininger 4
Vitskapleg tilsette i undervisnings- og forskarstillingar ekskl. postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 118,8
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 88
Tekniske og administrative årsverk, inkl. leiarar 96,85
Studentar 3568
Budsjett (MNOK) 310
Del av budsjettet som er eksternt finansiert (MNOK) 44
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering (antall) 86


Les mer om fakultetets organisering

 

 

Publisert 6. nov. 2017 10:58 - Sist endret 24. aug. 2018 16:23