Dybdelæring

Elever ser på skjerm

Hva betyr det at elevene oppnår en dyp forståelse av kunnskap i fag og på tvers av fag?

Her finner du

  • Tekst som tar for seg ulike perspektiver på dybdelæring
  • Videoer fra workshop
  • Podcastepisode om dybdelæring

Video: Hva er dybdelæring?

ved faglig leder i FIKS, Øystein Gilje

Få full oversikt over videoene under fanen "6. Video: Hva er dybdelæring?"

Hør podcast om dybdelæring!