Dybdelæring

Hva betyr det at elevene oppnår en dyp forståelse av kunnskap i fag og på tvers av fag?

Her finner du

  • Tekst som tar for seg ulike perspektiver på dybdelæring
  • Videoer fra workshop
  • Podcastepisode om dybdelæring

Tekst: Hva er dybdelæring?

På disse sidene kan du lese om ulike perspektiver på dybdelæring, om fortusetninger for dybdelæring, samt om perspektiver på hvorfor dybdelæring er viktig. Dybdelæringsbegrepet blir gjennomgående sett i sammenheng med fagfornyelsen. 

Tekstene du finner på denne siden er basert på en artikkel publisert i Bedre skole 2018 (PDF) skrevet av Øystein Gilje, Ørjan Flygt Landfald og Sten Ludvigsen

Video: Hva er dybdelæring?

ved faglig leder i FIKS, Øystein Gilje

Få full oversikt over videoene under fanen "6. Video: Hva er dybdelæring?"

Hør podcast om dybdelæring!