Dybdelæring

Begrepet dybdelæring er sentralt i fagfornyelsen. Hva betyr det at elevene oppnår en dyp forståelse av kunnskap i fag og på tvers av fag? 

Bilder av to NOU-er og en Stortingsmelding

NOU 2014:7, NOU 2015:8 og Stortingsmelding 28 er sentrale dokumenter for dybdelæringsbegrepet. Bilder: regjeringen.no

Her vil du få en kort innføring i ulike aspekter ved dybdelæring. 

1. Definisjoner av dybdelæring

2. Fire premisser for dybdelæring

3. Elevenes og lærernes kompetanse

4. Læringsteoretiske perspektiv på dybdelæring

5. Hvorfor er dybdelæring viktig?

 

Ønsker du å lese mer om dybdelæring? FIKS har fått tillatelse til å publisere artikkelen "Dybdelæring - historiske anekdoter og teoretiske tilnærminger" av Bedre skole. Artikkelen er en del av tidsskriftet Bedre skole nr.04/2018.

Dybdelæring - historiske anekdoter og teoretiske tilnærminger (PDF)

Emneord: Dybdelæring, fagfornyelsen, kompetanse Av Ørjan Flygt Landfald, Øystein Gilje
Publisert 13. sep. 2018 10:02 - Sist endret 21. juni 2019 13:17