Dybdelæring

Hva betyr det at elevene utvikler varig forståelse i fag og på tvers av fag?

På disse sidene kan du lese om ulike perspektiver på dybdelæring, om fortusetninger for dybdelæring, samt om perspektiver på hvorfor dybdelæring er viktig. Dybdelæringsbegrepet blir gjennomgående sett i sammenheng med fagfornyelsen. 

Tekstene du finner på denne siden er basert på en artikkel publisert i Bedre skole 2018 (PDF) skrevet av Øystein Gilje, Ørjan Flygt Landfald og Sten Ludvigsen

Hør podkast om dybdelæring!