Realfaglig programmering

Med fagfornyelsen blir programmering obligatorisk i skolen. Realfaglig programmering handler om problemløsing, algoritmer, logisk tenkning og argumentasjon. Matematikk får et hovedansvar for opplæringen, men programmering kommer inn i flere fag. Kunnskap om numeriske metoder og realfaglig programmering åpner for å utforske fagene mer i dybden. 

Illustrasjonsbilde av realfaglig programmering på en pc-skjerm

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Realfaglig programmering

av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen
Realfaglig programmering dreier seg om programmering i matematikk og de naturvitenskapelige fagene. Det handler om å ta utgangspunkt i en realfaglig problemstilling og løse den ved hjelp av et dataprogram. Da må man bryte problemstillingen opp i sine enkeltdeler og formulere hver del svært presist i en logisk rekkefølge.

I tillegg vil man i realfaglig programmering få bruk for kunnskap om numeriske metoder. Numeriske metoder er matematiske løsningsteknikker tilpasset datamaskinen. Disse teknikkene er ofte bygget rundt en enkel idé som repeteres mange ganger og har som regel langt mer generell gyldighet enn tilsvarende tradisjonelle, matematiske teknikker. Det betyr i praksis at numeriske metoder utvider den matematiske verktøykassa i betydelig grad og gir mange og mye muligheter for å løse realfaglige problemstillinger. Samtidig har numeriske metoder også sine begrensninger. Vi må være klar over begge deler. 


La oss bli litt konkrete med en gang! I fysikk pleier vi å se bort fra luftmotstand. Ikke fordi det er realistisk, men fordi det er lettere matematisk. Elevenes matematikkunnskaper hindrer oss i å velge mer virkelighetsnære problemstillinger. Med numeriske metoder kan vi enkelt inkludere luftmotstanden uten at elevene må lære å løse differensiallikninger først. Dermed kan vi modellere bevegelsen til fallende gjenstander, for eksempel en muffinsform. Vi kan variere parametere og sammenlikne med reelle eksperimenter.  

Det åpner opp for kreativitet og utforskende arbeidsmetoder. Og fordi det ikke er noe fasitsvar, åpner vi også for samarbeid og diskusjon om de ulike løsningene elevene kommer fram til. På denne måten kan vi legge til rette for dybdelæring i praksis.  

Last ned teksten som PDF

Realfaglig programmering (PDF)


Vil du være med å forbedre Kunnskapsbasen?

Gi dine innspill på hvordan Kunnskapsbasen kan bli bedre i vårt nettskjema

Emneord: Programmering, fagfornyelsen, digital kompetanse Av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen
Publisert 10. mars 2021 11:43 - Sist endret 10. mars 2021 11:43