Demokratisk beredskap og engasjement hos 9. klassinger i Norge og 27 andre land

Demokratisk beredskap og engasjement hos 9. klassinger i Norge og 27 andre land

Civic Education Study Norge 2001

Hele rapporten (pdf)

Hele rapporten delt opp i kapitler:

   
Innside 2. Vedlegg
Kappitel 1 3. Vedlegg
Kappitel 2 4. Vedlegg
Kappitel 3 5. Vedlegg
Kappitel 4 6. Vedlegg
Kappitel 5 7. Vedlegg
Kappitel 6 8. Vedlegg
Kappitel 7 9. Vedlegg
Kappitel 8 10. Vedlegg
Referanser 11. Vedlegg
1. Vedlegg 12. Vedlegg

 

Publisert 9. nov. 2010 15:03 - Sist endret 23. nov. 2010 14:30