Deltakere i Evaluering av Tospråklig Opplæring i Skolen (ETOS)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Jonas Bakken Førsteamanuensis i norskdidaktikk og faglig leder av Lektorprogrammet +4722845848 jonas.bakken@ils.uio.no Norskdidaktikk, retorikk, barnelitteratur, økokritikk, utdanning for bærekraftig utvikling
Ingrid Rodrick Beiler
Lisbeth M. Brevik Førsteamanuensis og forskerutdanningskoordinator +47 22856330 +47 90036500 (mob) 90036500 l.m.brevik@ils.uio.no Engelskdidaktikk, Lesing, Vurdering, Yrkesretting, Læring og utdanning, Klasseromsforskning
Torgeir Christiansen Senioringeniør +47 22854137 torgeir.christiansen@ils.uio.no
Gerard Doetjes Førsteamanuensis og undervisningsleder +47 22844851 gerke.doetjes@ils.uio.no Fremmedspråk, Fremmedspråkdidaktikk, Tyskdidaktikk
Bjørn Sverre Gulheim Overingeniør +4797750416 b.s.gulheim@ils.uio.no Teaching Learning Video Lab
Kirsten Marie Hartvigsen Førsteamanuensis k.m.hartvigsen@ils.uio.no
Gunnar Lid Overingeniør gunnar.lid@ils.uio.no TLVlab
Trude Nilsen Forsker +47 22854817 trude.nilsen@ils.uio.no LEA, EKVA, TIMSS, Kvantitative utdanningsanalyser, Læring og utdanning, Læringsutbytte, skolemiljø, Undervisningskvalitet
Kristin Flood Strøm Rådgiver +47 22844858 k.f.strom@ils.uio.no Utdanningsledelse, Opptak, Studieadministrasjon
Marianne Ødegaard Professor +47 22858115 marianne.odegaard@ils.uio.no
Peter Nicolai Aashamar Stipendiat 93098107 p.n.aashamar@ils.uio.no Fagdidaktikk, Samfunnsfagdidaktikk, Demokratisk medborgerskap, Demokrati
Glenn Ole Hellekjær Professor +47 22857364 +47 92831622 (mob) g.o.hellekjar@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Engelskdidaktikk, Fremmedspråk