Frigitte oppgaver

Etter hver runde av TIMSS Advanced offentliggjøres om lag halvparten av testens oppgaver. Disse kan brukes fritt av alle interesserte.

De øvrige oppgavene offentliggjøres ikke, for disse brukes om igjen i neste runde. De oppgavene som ikke publiseres, brukes til å knytte to undersøkelser sammen. Dette gjør det mulig å undersøke hvordan elevenes kompetanse utvikler seg over tid.

Nedenfor finner du alle de frigitte oppgavene fra TIMSS Advanced 2008.

 

Frigitte oppgaver TIMSS Advanced

 

Matematikk

Fysikk

2015

Kommer etter gjennomføring

Kommer etter gjennomføring

2008

Norske versjoner

Engelske versjoner

Norske versjoner

Engelske versjoner

 

NB! Oppgavene kan ikke uten videre brukes i kommersielle sammenhenger, eksempelvis i lærebøker. Det kan imidlertid søkes om tillatelse til en moderat anvendelse:

timss-avd2015@ils.uio.no.

Publisert 21. jan. 2015 12:45 - Sist endret 28. okt. 2020 16:35