Resultater fra TIMSS Advanced 2015

Kortrapporten "Ett skritt fram og ett tilbake" presenterer hovedresultater fra TIMSS Advanced 2015 i matematikk og fysikk. Lenke til denne finnes nedenfor.

Vi vil i 2017 gi ut ytterligere to utfyllende rapporter om TIMSS Advanced 2015, en i matematikk og en i fysikk. Begge disse vil bli gjort tilgjengelig her ved publisering.

Nedenfor finnes også lenker til spørreskjemaene som ble benyttet i TIMSS Advanced 2015. Det refereres til disse i rapporten.

 

Ett skritt fram og ett tilbake -TIMSS Advanced 2015

 

Elevspørreskjema matematikk TIMSS Advanced 2015

Elevspørreskjema fysikk TIMSS Advanced 2015

Lærerspørreskjema matematikk TIMSS Advanced 2015

Lærerspørreskjema fysikk TIMSS Advanced 2015

Skolespørreskjema TIMSS Advanced 2015

Publisert 29. nov. 2016 09:51 - Sist endret 28. okt. 2020 16:35