Utdanningskvalitet i Norden: Hvorfor er det mer diskusjon i danske klasserom?

Uniforum: Svenske elever er gode på læringsstrategier, danske lærere er flinke til å få i gang klassediskusjoner og finske lærere skårer høyt på presentasjon av fagstoff. Men det er ett område hvor alle de nordiske landene utmerker seg, ifølge UiO-professor Kirsti Klette.

Forskningssenteret Quality in Nordic Teaching (QUINT) er finansiert av NordForsk, en organisasjon under Nordisk ministerråd. Lederen for senteret er professor Kirsti Klette ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Til stede under intervjuet er også  administrativ leder Maria Dikova.

– Vi er veldig opptatt av å få fram at dette er et senter hvor mer enn 70 forskere fra alle de nordiske landene samarbeider tett, sier Dikova. 

Les hele saken i Uniforum.

Publisert 2. nov. 2021 10:18 - Sist endret 2. nov. 2021 10:18