English version of this page

Hub for læringsanalyse (HuLAR)

HuLAR er et hub/node-nettverk og en støttestruktur for forskere og ansatte ved UiO som ønsker å gjøre data-drevet forskning og praksisutvikling for å forbedre studenters betingelser for læring.

Bildet kan inneholde: produkt, linje, colorfulness, torget.

HuLAR er et initiativ ved UiO fra 2019 til 2022 for å etablere teknisk infrastruktur og praksis knyttet til læringsanalyse med formål om å registrere, sammenstille, analysere og rapportere på digitale data om studenter for å forstå og forbedre deres betingelser for læring. Ressurser og kompetanse som utvikles gjennom HuLAR skal være tilgjengelig, gjenbrukbar og varig for fagmiljøer ved UiO som har læringsanalytiske behov.

HuLAR skal dekke kompetanseområder innen: 

 • Data Science, faglig og pedagogisk kompetanse for hvordan analysere, fortolke og formidle LA data og resultater i ulike praksiser (forskning, undervisning og ledelse).
 • Programmeringskompetanse knyttet til sammenstilling av datakilder, dataformatering, implementasjon av algoritmer for læringsanalyse som presenteres/visualiseres gjennom alert-systemer, dashboards, resultat-eksport, etc.
 • Interaksjonsdesign knyttet til presentasjon/visualisering gjennom alert-systemer, dashboards, resultat-eksport, etc.
 • IT-administrering av datavarehus med læringsdata, tjenester for læringsanalyse
 • Kompetanse om personvern; innsamling og sammenstilling av data fra ulike kilder der persondata inngår, hvordan dette analyseres og brukes i forsknings-, undervisnings-, og administrative sammenhenger.

Organisering

HuLAR er finansiert gjennom fagrådet for eInfrastruktur og Institutt for Pedagogikk (Iped) ved Utdanningsvitenskapelig fakultet. Nettverket ledes av Jan Dolonen, Iped, og er underlagt en faglig styringsgruppe som ledes av Professor Sten Ludvigsen, Iped. Noder er Center for Computing in Science Education (CCSE), Naturfagsenteret, LINK, CEMO, Institutt for informatikk, Juridisk fakultet, Institutt for musikkvitenskap, Det teologiske fakultet, Studieavdelingen - seksjon for digitale tjenester og Universitetsbiblioteket. I listen over deltakere finner du kontaktpersonene ved de ulike nodene, og ved å klikke på "detaljert oversikt" får du listet opp hvilken enhet de representerer. 

  Kontakt

  Huben er lokalisert i forskningsparken og kontaktperson er Jan Dolonen (PhD, senioringeniør)

  Emneord: Læringsanalyse, Læring og IKT
  Publisert 25. okt. 2019 14:02 - Sist endret 5. okt. 2022 10:52