Hanne Næss Hjetland tildeles H.M. Kongens gullmedalje for yngre forskere

Doktorgradsavhandlingen til Hanne Næss Hjetland var så fremragende at hun tildeles H.M. Kongens gullmedalje.

Bilde av tidligere stipendiat Hanne Hjetland

Hanne Næss Hjetland, tidligere doktorgradsstipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO (Foto: Shane Colvin, UiO)

Doktorgradsavhandlingen handler om sammenhengen mellom språkferdigheter i barnehagen og senere leseutvikling.

Hjetland, som nettopp har mottatt de gode nyhetene, forklarer hvorfor det er viktig å forske på hvordan språk og lesing henger sammen:

‒ Kunnskap om hvilke språklige ferdigheter som har betydning for utvikling av god leseforståelse er viktig for å kunne lage gode tiltak for de som trenger ekstra støtte med å forstå det de leser.

(Videoproduksjon: Shane Colvin, UiO)

Ny kunnskap om hvordan fundamentet for gode leseferdigheter bygges

I begrunnelsen til tildelingen står det blant annet:

«Språk- og leseferdigheter er avgjørende både for sosial fungering, skoleprestasjoner og senere deltagelse i arbeidslivet. Hjetlands avhandling gir oss ny kunnskap om hvordan disse ferdighetene utvikles lenge før man faktisk lærer å lese i skolen, og at fundamentet bygges tidlig i barnehagealder.

I tillegg gir avhandlingen oss også kunnskap om hvordan tiltak kan iverksettes for å forebygge og avhjelpe vansker.  Dette er viktig kunnskap som har potensial til ikke bare å utvikle teori på feltet, men som også adresserer sentrale samfunnsutfordringer.

En slik sentral samfunnsutfordring er at en del barn starter på skolen med et begrenset ordforråd, noe som får negative følger for deres videre utvikling. Hvorfor dette skjer, og hvordan det kan forebygges, er spørsmål som er sentrale i denne avhandlingen.»

En doktorgradsavhandling utover det vanlige

I begrunnelsen står det også:

«I sin avhandling har Hjetland levert tre svært solide bidrag, som i omfang går langt utover det som er vanlig i en ph.d.- avhandling.

De tre bidragene også har benyttet svært ulike metoder, og at Hjetland har levert på et svært høyt nivå på alle tre metoder; henholdsvis en systematisk oversikt, en longitudinell studie og en intervensjonsstudie. Med disse bidragene viser Hjetland en stor metodisk bredde, og at hun også behersker statistiske analysemetoder som er svært avanserte. De statistiske analysemetodene er så brukt til å frembringe tematisk kunnskap som har fått stor oppmerksomhet.»

Stolte ledere ved Institutt for spesialpedagogikk

Professor Ona Bø Wie, instituttleder ved ISP
Ona Bø Wie, Instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO 

‒ Vi er utrolig stolte over at en tidligere stipendiat hos oss mottar denne prestisjetunge utmerkelsen, sier instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk, Ona Bø Wie.

Forskningsleder og Hjetlands veileder, Monica Melby-Lervåg, er imponert:

‒ Som veileder er jeg utrolig stolt over at en tidligere stipendiat får denne viktige utmerkelsen. Hanne var en fryd å veilede. Hun var dyktig, interessert og selvdreven.

Professor Monica Melby-Lervåg, forskningsleder ved ISP
Monica Melby-Lervåg, forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO 

Glad for utmerkelsen

Hjetland er veldig glad for denne utmerkelsen. Hun vil benytte muligheten til å takke alle på instituttet, forskerskolen NATED og spesielt medlemmene av forskergruppen Child Language and Learning, de fantastiske stipendiatkollegaene, veileder Monica Melby-Lervåg og de andre gode medforfatterne.

‒ Jeg har vært så heldig å ha så mange positive og dyktige personer rundt meg under stipendiatperioden. Dette tror jeg var en viktig grunn til at jeg storkoste meg både som stipendiat og med arbeidet. Det kan absolutt anbefales, avslutter Hjetland.

 

Av Marika Vartun og Kathrine Høegh-Omdal
Publisert 24. juni 2019 13:29 - Sist endret 19. sep. 2022 13:15