Spesialundervisning som virker

Institutt for spesialpedagogikk arrangerer en dagskonferanse om spesialundervisning vi som forskningsfelt vet virker.

Spesialpedagogikk - hva virker? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

NB! Konferansen er fulltegnet og vi har ikke venteliste. På grunn av stor interesse for tiltakskonferansen, har arrangementet byttet lokale til Storsalen på Chateu Neuf. 

Det er store forskjeller i kvaliteten på undervisningen barn og ungdom med spesialpedagogiske behov mottar, og det er dessverre slik at mange av de tiltakene denne gruppa mottar ikke er forskningsbasert. Betyr dette at spesialundervisning ikke virker? Nei, som forskningsfelt har vi god evidens for at faglig godt funderte tiltak gitt av personer med riktig kompetanse kan ha god effekt for elever som av ulike grunner strever.

Institutt for spesialpedagogikk arrangerer derfor en dagskonferanse som nettopp retter fokus mot gode evidensbaserte spesialpedagogiske tiltak for barn og ungdom med ulike typer utfordringer og lærevansker. Temaet for dagen er med andre ord spesialundervisning vi som forskningsfelt vet virker!

Streaming av konferansen

NB. Du må bruke en nettleser som tillater programvaren (for eksempel Firefox eller Google Chrome). Ved bruk av Internet Explorer vil ikke videoen fungere.

(Videoproduksjon av Dag Backer, UiO)

Dørene åpner klokken 08:00.

Program

1. Velkommen

Kl.09:00-09:05: Professor Øistein Anmarkrud

2. Åpning av konferansen

Kl.09:05-09:25: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

3. Innledning

Kl.09:25-09:50: Barneombud Anne Lindboe

4. Presentasjon av tiltak basert på hva forskningen sier virker

Kl. 09:50-10:15: Forsker Anne Arnesen (UiO): Spesialpedagogisk kartlegging - basert på hva forskningen sier virker

Kl. 10:15-10:40: Professor Terje Ogden (NUBU): Barn og ungdom med atferdsvansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker

Kl. 10:40-11:05: Professor Kari-Anne Bottegaard Næss (UiO): Barn og ungdom med utviklingshemming - tiltak basert på hva forskningen sier virker

Kl. 11:05-11:30: Professor Arne Lervåg (UiO): Barn og ungdom med språkvansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker

Kl. 11:30-11:55: Professor Monica Melby-Lervåg (UiO) og stipendiat Anita Lopez-Pedersen (UiO): Barn og ungdom med matematikkvansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker

Kl.11:55-12:40: Lunsj

Kl.12:40-13:05: Professor, instituttleder Ona Bø Wie (UiO): Barn- og ungdom med hørselsnedsettelse - tiltak basert på hva forskningen sier virker

Kl.13:05-13:30: Førsteamanuensis Anett Kaale (UiO): Barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser - tiltak basert på hva forskningen sier virker

Kl.13:30-13:55: Førsteamanuensis Oddny Judith Solheim (UiS): Barn og ungdom med lese- og skrivevansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker

Kl.13:55-14:10: Forsker Mari Vaage Wang (Ekspertgruppen/Folkehelseinstituttet) - Rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge»

5. Paneldebatt ledet av Aslak Bonde, med

Kl.14:10-14:55:

6. Avslutning

Kl. 14:55-15:00: Professor Øistein Anmarkrud

 

Målgruppe

Rektorer, lærere, spesialpedagoger, barnehagelærere, direktorat, departement, kompetansesenter og ansatte i PPT.

Påmelding

Tiltakskonferansen er fulltegnet og vi har ikke venteliste.

 

Konferansen er gratis. Velkommen!

 

Publisert 26. mars 2018 15:41 - Sist endret 29. juni 2022 14:08