English version of this page

Studiekvalitet - evalueringer

Programmer og emner evalueres regelmessig i tråd med UiOs kvalitetssystem.

Her finner du oppsummeringer fra emneevalueringer ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Oppsummeringene er sortert etter studieprogram.