print logo

Forskerutdanning: Ph.d.

Doktorgradsprogrammet har som formål å videreutvikle kandidatenes kvalifikasjoner for forskning og for annet arbeid der det stilles store krav til vitenskapelig innsikt.

Programmet dekker studieretningene pedagogikk, spesialpedagogikk, fagdidaktikk, og læring og IKT.

Søknad og opptak

 • Opptakskrav
 • Søknadskjema
 • Søknadsveiledning

 

Gjennomføring av program

 • Opplæringsdel
 • Avhandling
 • Veiledning

Kurs og seminarer

Informasjon om forskerkurs og seminarer for å dekke forskerutdanningsens opplæringsdel.

Avslutning

 • Prøveforelesning
 • Disputas
 • Kreering

Søknadsfrister

I tillegg til ordinære frister ved søknad om stipendiatstilling, har fakultetet i dag to ordinære søknadsfrister for opptak pr. år:
1. april og 1. oktober.

Fakta om forskerutdanningen

 • 3 år fulltid
 • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
 • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
 • Diplom tildeles ved kreering

Hva lærer du i forskerutdanningen

Forskerutdanningen tar tre år på normert tid. Hva kan en kandidat etter gjennomført forskerutdanning.